Nytt styre i Norsk MX5/Miata Klubb.

Nytt styre i Norsk MX5/Miata Klubb.

Det har vært problemer med å få tid til å utføre styreoppgaver for enkelte av medlemmene i det sittende styret.
På forumet har det vært annonsert etter avløser for kasserer.
Det viser seg imidlertid at også leder og et styremedlem i klubben ønsker å bli løst fra sine verv.
For leder har det blitt svært travelt i forbindelse med skolegang og mange viktige eksamener som står for døren.

Tillitsverv og annen foreningsvirksomhet kan ofte bli vanskelig å forene med daglige plikter.
Ofte har man ikke full oversikt over dette når man sier ja til å tre inn i slike verv.
Dette må vi respektere, hvis ikke blir det for «risikabelt» å si ja til tillitsverv og andre oppgaver i foreningslivet.

Styret i Østlandsavdelingen har sagt seg villige til å avhjelpe situasjonen ved å tre inn i de vervene som er «ledige».
Dette gjør vi i samråd med det eksisterende styret.

Det nye styret vil fungere frem til sommeren 2015 og årsmøtet som avholdes siste helgen i juni.
Alle verv som overtas av nye personer nå vil være på valg på førstkommende årsmøte.

Det nye styret vil se slik ut:

Leder: Erik Hansen, ny (Rudolf på forumet)
Sekretær: Mike McNeil, fra det forrige styret (Mike på forumet)
Kasserer: Vegard Fladby, ny (allram på forumet)
Styremedlem: Tore Strøm, ny (2re på forumet)
Styremedlem: Vidar Lavoll, ny (vidarlavoll på forumet)
Styremedlem: Trym Aleksander Antoniusen, ny (Trym N1290 på forumet)

Det viktigste for det nye styret vil være å få innmelding av nye medlemmer til å fungere raskt og effektivt.
Det skal også bli lett å få tak i kasserer, sekretær, leder og de andre styremedlemmene.

Vi ber om tålmodighet et par dager til alle rettigheter og funksjoner er overført til det nye styret.
Forumet vil bli brukt til å holde dere orientert.

Med håp om en aktiv og hyggelig høst både på veien og i garasjen.

For det nye styret i Norsk MX5/Miata Klubb
Erik