Rogaland

20160617_093716[1]

Vi er ca 50 entusiaster som driver en ganske aktiv avdeling av MX-5 klubben. Styret består av 2 medlemmer. Våre kreative og entusiastiske medlemmer kommer med gode innspill til turer og aktiviteter og dette gjør at vi er en god gjeng.

Turene våre er lagt til torsdager og blir organisert av forskjellige medlemmer hver gang. Turene går gjerne i nærmiljøet og da er det viktig med kreativitet for at det ikke skal bli likt hver gang. Den sosiale biten betyr mye for oss og et av høydepunktene på hver av disse turene er «pitstop’ene» med kaffe og noe å bite i. Jærens smale og svingete veier er også perfekte for våre turer og gir oss stadige bekreftelser på hvorfor vi har disse bilene.

Rogaland har også arrangert sommerturen flere ganger og sier ikke nei takk til flere oppdrag. Vi har også arrangert turer til Danmark med lokale guider som hele landet kunne delta på. Disse turene har gitt gode tilbakemeldinger og mulighetene for flere er absolutt til stede.

Vi er også så heldige at vi har lokale bidragsytere. Hegre Auto, vår lokale Mazda forhandler har vært og er en viktig støttespiller for vår avdeling.

Mvh.
Styret i Rogaland