Bli medlem!

Her kan du melde deg inn om du ikke har vært medlem før og ikke har medlemsnummer. Du må likevel registrere deg i forumet vårt før du melder deg inn, da din forumtilgang er knyttet opp mot «nicknavnet» du har på forumet.

Meld deg inn i forumet på denne lenken FØR du fyller ut skjemaet, hvis ikke er vi ikke sikre på at du får akkurat det brukernavnet du skriver i skjemaet.

Meld deg inn i klubben her.

Medlemmer har en rekke fordeler og rabattavtaler. Disse står det mer om på forumet. Medlemskontigenten på hele 300 kr sparer du som regel fort inn!