Bli medlem!

Her kan du melde deg inn om du ikke har vært medlem før og ikke har medlemsnummer. Du må likevel registrere deg i forumet vårt før du melder deg inn, da din forumtilgang er knyttet opp mot «nicknavnet» du har på forumet.

Hvis du skal bruke forumet vårt er det fint hvis du melder deg inn i forumet på denne lenken FØR du melder deg inn i klubben, hvis ikke er vi ikke sikre på at du får akkurat det brukernavnet du skriver i skjemaet.

Meld deg inn i klubben her.

Medlemmer har en rekke fordeler og rabattavtaler. Disse står det mer om på forumet. Medlemskontigenten på hele 300 kr sparer du som regel fort inn!