Kontakt oss

Trenger du å kontakte oss?

NORSK MX-5 / MIATA KLUBB
v/ Tore Strøm

Gamle Bygdevei 195
1284 Oslo 

Leder: Tore Strøm leder@mx5-miata.no
Kasserer: Jørgen Knap  kasserer@mx5-miata.no
Sekretær og nestleder: Mike McNeil  sekretar@mx5-miata.no
Styremedlem: Lars Johnsrud  styremedlem@mx5-miata.no

Lokalavdelinger :

Rogaland:

Kontakt epost: mmcneil1@wemail.no
Kontaktperson: Mike McNeil

Midt-Norge:

Kontakt epost: webizz@hotmail.com
Kontaktperson:  Vebjørn Halvorsen

Nord-Norge:

Kontakt epost: jansen_alexander@yahoo.no
Kontaktperson: Alexander Jansen

Østlandet:

Kontakt epost: ostlandet@mx5-miata.no
Kontaktperson: Tore Strøm