SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles
– Medlemsnummer
– Navn og adresse
– Mobiltelefonnummer
– E-postadresse
– Fødselsdato
– Innmeldingsdato
– Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet
– Eventuell familietilknytning til andre medlemmer
– Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner
– Logging av endringer i personopplysninger

Behandling som omfattes
– Registrering
– Organisering
– Lagring
– Utsending av e-post og SMS
– Eventuelt utsendelse av medlemsblad

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.