Klubben har fått ny logo

I alle år har vi hatt en litt merkelig uoverensstemmelse mellom klubbens logo og klubbens navn, uten at noen har skjønt noe særlig av det. Klubben, som heter Norsk MX-5/Miata Klubb, har hele tiden hatt en logo hvor det står Miata Club of Norway.

Dette har tidvis skapt litt forvirring her og der, så derfor har vi fått laget en ny logo med klubbens navn, men som samtidig tar med seg gjenkjennelige elementer fra den gamle logoen. Denne nye logoen fases nå inn mens den gamle fases ut. I en overgangsfase vil begge logoene dukke opp litt om hverandre ettersom vi har en del materiell med den gamle logoen på. Her er den nye logoen:

Denne logoen blir heretter brukt på alt materiell og i alle anledninger som har med klubben å gjøre.