MX-5 blir en avgiftsvinner!

ViMenn skriver i sitt neste nummer om hvilke bilmodeller som vinner og taper mht avgiftsberegning med det nye avgiftsmålesystemet WLTP.

Vår kjære MX-5 kommer godt ut av det nye avgiftsberegningssystemet. Foto: Mazda

Den 1. juni 2017 vedtok EU forordning nr. 2017/1151 hvor ny, testprosedyre for måling av avgassutslipp, energiforbruk, drivstofforbruk og CO₂-utslipp på biler gradvis innføres, nemlig Worldwide Harmonized Light Vehicle Teste Procedure (WLTP).

Det primære formålet med WLTP er å få en testprosedyre for nye biler som gir mer realistiske tall enn den upålitelige New European Driving Cycle (NEDC). Fabrikkene tilpasset bilene etter hvordan NEDC-testene ble gjennomført for å få lavest mulige tall som kundene aldri kom i nærheten av.

WLTP-testen skal ikke bare gi et mer realistisk tall enn NEDC når det gjelder forbruket, men også CO₂-utslippet. Den nye testen har en endret kjøresyklus og strengere kontrollkrav som omfatter blant annet lengre tidsrom for målingen og høyere topphastighet.

WLTP skapte straks uro i den norske bilbransjen siden Norge er i særklasse når det kommer til størrelsen på CO₂-avgiftene. Man fryktet at nybilprisene ville skyte i været på grunn av høyere CO₂-avgiftskomponent i engangsavgiften.  

Men våren 2019 uttalte finansministeren at overgangen fra NEDC til WLTP skulle være såkalt provenynøytral, dvs at statens inntekter ikke skal påvirkes av en omlegging i avgiftssystemet. I praksis betydde det at en avgiftsregulering i sum ikke skulle gi høyere engangsavgift. Utslippene var jo tross alt de samme, og det var bare målemetoden som var ny. Og i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem 7. oktober i år heter det: «Nye utslippsverdier (WLTP) i engangsavgiften for personbiler innføres provenynøytralt ved å nedjustere satser og oppjustere innslagspunkter i CO₂-komponenten.» 

Resultatet er ifølge Bilnytts kalkulator at for eksempel en MX-5 2,0 184 hk som dag koster 397 800 kr og hvor avgiftene utgjør 155 927 kr, i 2020 vil få avgiftene beregnet til 71 126 kr. En avgiftsreduksjon på hele 84 801 kr! Resultatet blir ca det samme for RF.

Men: Merkeprodusentene, Mazda inkludert, vil få EU-bøter i varierende grad neste år. Disse ekstra kostnadene har ikke produsentene bestemt seg hvordan de skal fordele. Det er derfor ikke sikkert at prisreduksjon blir akkurat det samme som avgiftsreduksjon. Selv om det ikke er noe annet importør og forhandlere ideelt sett hadde ønsket seg.

Kilder: wltpfacts.eu, Statens vegvesen, ViMenn og Bilnytt.