Riddere av manuelt gir

Foto: Mazda

I en tid da automatkassene blir stadig bedre og tar over mer og mer i markedet, trer MX-5 fram som «forsvarere» av manuelt gir. Man får jo stadig høre at manuelt gir er utdøende og gammeldags. Det er det åpenbart få eiere av MX-5 som bryr seg om. Globale tall fra Mazda viser at de fleste bilene levert med tre pedaler ifølge Autoblog. Mellom Juli 2018 og April 2019 ble 76% av softtop MX-5 levert med manuell. For RF er tallene ganske annerledes. Da er tallet sunket til 52%.

Tall fra Mazda Motor Norge indikerer at Norge er enda litt mer ekstreme. Her blir de færreste levert med automat. Ca-tall fra 2018 til 2019 indikerer at av 78 vare bare 4 med automat. I 2019 bare en eneste bil.

MX-5 skiller seg uansett ut, da det for en del andre entusiast-biler er en synkende andel manuelle girkasser. I den samme perioden ble kun en av tre Toyota GT86 solgt med manuelt ifølge CarBuzz. Den nye Corvette C8 med midtstilt motor er den første Corvette siden 1957 som bare blir levert med automat.

Vi setter det på kontoen for at vi kjører en bil hvor kjøreglede er det bærende prinsipp! Selvfølgelig er bilen like god å kjøre med automat, og det sikkert gode grunner og preferanser for at noen velger det. Men de fleste av oss velger altså å gire manuelt.