Nå kommer endelig muligheten for skilt i amerikansk størrelse til Miata

Ikke helt forenlig med norske skiltstørrelser. Foto: Tore Strøm

AMCAR, som klubben nå er tilsluttet, har fått med seg Samferdselsdepartementet på å gjøre en endring i forskriftene som løser et velkjent problem for alle med amerikanske biler; skiltstørrelsen. Fram til nå han man enten måttet brette eller kappe skiltet for å få det til å passe inn der det skal stå. Noe som har vært ulovlig da skilter i prinsippet er et «statlig dokument» og endring av disse er å betrakte som dokumentforfalskning, som jo i ytterste konsekvens er straffbart. Vi har flere medlemmer som har vært på trafikkstasjoner og fått påpakning etter å ha «tuklet» med skiltet. På forespørsel om hvordan man ellers skulle fått skiltene til å passe bilen, har man fått til svar «da får du bygge den om da». Men nå endres altså regelverket slik at man skal kunne få skiltene i riktig størrelse. Her er ordlyden i pressemeldingen fra samferdselsminister Hareide:

– Eiere av amerikanske biler i Norge har etterspurt amerikanske bilskilt som lenge, og nå kommer de. Den nye skilttypen med amerikansk størrelse skal etter planen lanseres 26. oktober i år. Skiltene kan tildeles biler hvor det ellers ville vært behov for tilpasninger for å få montert stort kjennemerke, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De amerikanske bilskiltene er på 30,3 cm x 15,3 cm, og bokstaver og tall plasseres på to rader. For å gjøre det enklere for bileiere legges det opp til at de kan sende bilder som dokumentasjon for å vise at bilen har behov for slike kjennemerker, i stedet for at de må møte opp med bilen for fremvisning. Det vil fortsatt være krav om at gamle kjennemerkene er innlevert før nye sendes til kunde i postoppkrav eller leveres ut fra trafikkstasjonen.
– Dette er en ordentlig gladnyhet for eiere av amerikanske biler.

Men bilentusiastene kan vente seg enda en god nyhet. Vi vil nå også åpne for å kunne kombinere personlige kjennemerker både med amerikanske kjennemerker og andre små kjennemerker. For å få dette på plass kreves imidlertid en del tekniske endringer og regelverksendringer. Forslag til endringer i regelverket antar vi å være klare for høring denne høsten, avslutter Hareide.

AMCAR, som er høringsinstans for departementet, kommenterer bl.a. dette i anledning saken: Arbeidet med å få aksept for amerikansk størrelse på skilt går langt tilbake i tid, men det var først under tiden med FrP i regjering at AMCAR endelig ble hørt. Det er gledelig å se at regjeringen viderefører dette arbeidet, selv om FrP ikke lenger er en del av regjeringen.